Blaak Advies  

Juridisch Adviseur

Arbeidsrecht, P&O, Office management

 
  

 
Welkom

 

 

Waar mensen werken, kunnen spanningen optreden. In een arbeidsrelatie, met een werkgever en een werknemer, spelen immers belangen die sterk van elkaar verschillen. "Het ultieme doel vormt het vinden van een bevredigende oplossing voor beide partijen, of ze nu uit elkaar gaan of juist tot elkaar willen komen." Vanuit die gedachten ben ik als zelfstandige aan de slag gegaan als Juridisch adviseur Arbeidsrecht.

Al snel werd duidelijk dat het Arbeidsrechtelijke maar een klein stukje van de puzzel is maar wel een essentieel stukje. Werkgevers realiseren zich, zeker in moeilijkere tijden, dat het personeel het verschil kan maken tussen wel of niet overleven in moeilijkere tijden. Goed, kundig en gemotiveerd personeel is van "overlevings" belang. Of dat nu is op kantoor, op de werkvloer of in de buitendienst ieder personeelslid kan het verschil maken. Daar staat tegenover dat niemand onmisbaar is en vervangbaar. Ook het wisselen van baan is een stap die werknemers veel makkelijker maken. De kunst is dan ook om niet alleen je klanten en afnemers maar ook zeker je personeel te binden. Daarmee krijg je stabiliteit en wordt de interne specifieke kennis behouden en makkelijker overdraagbaar. Hoe dit te bereiken is een vraagstuk wat bij vele al dan niet alle werkgevers speelt. Door niet simpelweg een plan op te stellen maar een klantgerichte houding en inlevingsvermogen in de behoeftes van werknemers en werkgevers is, heb ik gemerkt, veel effectiever dan regels en procedures opstellen. Regels zijn natuurlijk belangrijk, maar het belang behartigen van de mensen voor wie je ze maakt, mag daarbij niet ontbreken.

Terugvallend op een schat aan ervaring en kennis ben ik mijn adviesbureau gestart. Als afgestudeerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht vervulde ik op nationaal en internationaal niveau de functies van Office en Human Resources manager, voordat ik de stap waagde me als zelfstandig ondernemer te vestigen. Mijn visitekaartje vermeldt 'Juridisch Adviseur Bedrijfskunde, Personeel & Organisatie' en dat doet nog weleens wat vragen oproepen. Kort gezegd komt het er op neer dat zowel werkgevers als werknemers bij me terecht kunnen om zich te laten bijstaan in arbeidsrechtelijke kwesties, verzuimbegeleiding, coaching en training maar ook voor hulp bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst of een organisatie beleid. "

Emoties

Kwesties die een dienstverband betreffen komen vaak op mijn bord terecht. Het kan variƫren van het begeleiden van een functioneringsgesprek, eventueel inclusief een stukje training cq coaching, tot het juridisch ondersteunen van iemand die zijn ontslag krijgt of juist een ondernemer die een personeelslid de slechte boodschap moet gaan brengen. Een advocaat inschakelen loopt al gauw in de papieren en de rechtsbijstand aanspreken levert vaak een onpersoonlijk contact op. Ik sta klaar voor de werknemer met al zijn emoties, die nu eenmaal opspelen als hij/zij ineens zijn/haar inkomsten kwijtraakt en wordt bedankt. Soms levert dat zware gesprekken op, omdat hij/zij zijn werkzaamheden en dus inkomsten weg ziet vallen. Bij een geschil probeer ik te allen tijden beide partijen aan tafel te krijgen en als mediator te komen tot een goed gesprek tussen betrokkenen. Als de breuk in het vertrouwen niet meer te lijmen is kunnen we wel gezamenlijk zoeken naar een oplossing, zoals een werkplek elders of een vergoeding. Vindt de ene partij het moeilijk de andere onder ogen te komen, dan kan ik ook zelf alles afwikkelen natuurlijk in overleg.

Bedrijfsbinding

Al eerder aangehaald is bedrijfsbinding. Zeker in tijden dat het allemaal niet even makkelijk gaat van essentieel belang. Door de bedrijfsstructuur onder de loep te nemen en door werkgevers en werknemers te attenderen op het belang en de impact van bijvoorbeeld een kleine blijk van waardering te geven op diverse en vaak hele simpele manieren is een van de mogelijkheden.

Kortom, Astrid Blaak Advies is een bijzonder veelzijdige dienstverlening, betreffende onderwerpen waarmee iedereen direct of indirect wel eens te maken krijgt binnen zijn of haar organisatie.